Naše škola se na konci loňského roku zapojila do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ve škole je umístěn zelený box na odběr použitých baterií, a to v prvním patře naproti nápojovému automatu. Za nasbírané baterie získává škola body, které se pak mohou vyměnit za pomůcky pro výuku.