V pátek 27.11. proběhl ve 2.A projektový den – Den se záchranáři.

Jeho smyslem bylo seznámit žáky s fungováním zdravotní záchranné služby na území ČR, s náročnou prací záchranářů a s nutností jejich včasného zásahu.

Děti byly seznámeny se způsobem přivolání zdravotní záchranné služby, zajímavou formou si osvojily správný způsob chování v kritické situaci a vyzkoušely si poskytování jednoduché první pomoci.

S důležitými poznatky se děti seznámily nejen prostřednictvím přednášky, bylo jim také umožněno na vlastní oči vidět pomůcky záchranářů a dokonce si mohly některé pomůcky samy vyzkoušet. S nadšením si nechaly zjistit a vzájemně si porovnávaly množství kyslíku v krvi, někteří si vyzkoušeli, jaký je to pocit, když je zraněný znehybněn ve vakuové matraci. Všichni pak měli možnost nahlédnout do útrob sanitky. Samy si vyzkoušely ošetření ,,zraněného‘‘, poskytnutí jednoduché první pomoci a manipulaci s pomůckami potřebnými při poskytování první pomoci.

Během projektového dne děti ve skupinách řešily problémy a situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě.

Děti si během zajímavého a poučného dopoledne osvojily mnoho teoretických a praktických vědomostí, dovedností a zkušeností, které si díky poutavé formě a možnosti, samy vyzkoušet, zapamatují a budou je snad schopny využít v praktickém životě.

E. Thürriglová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce