Na začátku dubna proběhl v našem oddělení projektový den o znalostech Olomouce. Na úvod proběhla krátká přednáška o tom, kdo je to architekt a urbanista, co je náplní jeho práce, co jsou to architektonické a urbanistické hodnoty.

Po první části projektu následovaly aktivity o našem městě (křížovka, včera x dnes – poznávání známých míst na historických fotkách, letecké fotky – poznávání známých míst). Druhá část byla zaměřena na znalost památek (puzzle kašny,postupně odkrývaný obrázek, stavba a detail – přiřaď detail ke správné stavbě). Před poslední praktickou částí proběhla společná prezentace a diskuse o dobrých a špatných příkladech městského prostoru (poznáš, co je na obrázku dobře/špatně?). Následovala poslední část, kde výstupem projektu byl architektonický a urbanistický návrh konkrétní části Olomouce (navrhni vlastní dostavbu proluky v Denisově ulici, navrhni úpravu Kollárova náměstí). Následovalo společné zhodnocení obou návrhů.

Kristýna Šobrová