V pátek 26. října se žáci ZŠ Zeyerova zapojili do školního projektu, kterým si připomenuli 100. výročí vzniku Československa. Byla to pro všechny příležitost dozvědět se mnoho podstatných i zajímavých informací ohledně milníků naší historie.

Během dopoledne žáci získali poznatky o státních symbolech, zhlédli zajímavé dokumenty s různou tematikou z naší minulosti a pracovali s informacemi k důležitým mezníkům československé i české historie. Jednotlivé třídy si vybraly téma, které je zaujalo nejvíce a na němž by chtěly pracovat. Jednalo se například o 100 let sportu, módy, techniky či školství, významní herci, politici nebo vědci. Žáci si přinesli z domu zajímavé artefakty, například vysvědčení z 30. let, písanky z 60. let, starý občanský průkaz, mince a bankovky, odznaky a další atraktivní předměty dokládající naši minulost. V některých třídách pak zazněly české písničky, například od Karla Hašlera.  Získané znalosti pak jednotlivé skupiny předávaly svým spolužákům.

Pro žáky 9. tříd byla připravena beseda s pamětnicí Věrou Pytlíčkovu, která je členkou Konfederace politických vězňů a spolku Dcery 50. let. Rodačka z Olomouce předala dnešním mladým lidem zkušenosti s životem v období komunistického režimu, kdy byla celá její rodina pronásledována a její otec dokonce vězněn v uranových dolech v Jáchymově. Její vyprávění si žáci vyslechli s obrovským zaujetím.

Projektový den jsme vnímali jako obrovskou příležitost posílit u žáků výchovu k občanství a podpořit u nich zájem o naši historii.

Hana Kramářová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019