V pátek 26. října se žáci ZŠ Zeyerova zapojili do školního projektu, kterým si připomenuli 100. výročí vzniku Československa. Byla to pro všechny příležitost dozvědět se mnoho podstatných i zajímavých informací ohledně milníků naší historie.

Během dopoledne žáci získali poznatky o státních symbolech, zhlédli zajímavé dokumenty s různou tematikou z naší minulosti a pracovali s informacemi k důležitým mezníkům československé i české historie. Jednotlivé třídy si vybraly téma, které je zaujalo nejvíce a na němž by chtěly pracovat. Jednalo se například o 100 let sportu, módy, techniky či školství, významní herci, politici nebo vědci. Žáci si přinesli z domu zajímavé artefakty, například vysvědčení z 30. let, písanky z 60. let, starý občanský průkaz, mince a bankovky, odznaky a další atraktivní předměty dokládající naši minulost. V některých třídách pak zazněly české písničky, například od Karla Hašlera.  Získané znalosti pak jednotlivé skupiny předávaly svým spolužákům.

Pro žáky 9. tříd byla připravena beseda s pamětnicí Věrou Pytlíčkovu, která je členkou Konfederace politických vězňů a spolku Dcery 50. let. Rodačka z Olomouce předala dnešním mladým lidem zkušenosti s životem v období komunistického režimu, kdy byla celá její rodina pronásledována a její otec dokonce vězněn v uranových dolech v Jáchymově. Její vyprávění si žáci vyslechli s obrovským zaujetím.

Projektový den jsme vnímali jako obrovskou příležitost posílit u žáků výchovu k občanství a podpořit u nich zájem o naši historii.

Hana Kramářová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

_________

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019