V rámci projektu Erasmus+ All in One Hand, jehož cílem je blíže prozkoumat problematiku sociální inkluze ve vzdělávání, se dne 29. 4. 2021 žáci třídy 4. A zúčastnili spolu s třídní učitelkou a školní psycholožkou experimentu zaměřeného na prožívání reálné zkušenosti handicapovaných s malbou.

Děti si tuto možnost vyzkoušely prostřednictvím malování nohou. Projekt se věnuje inkluzi přes hudbu, proto malovaly obrázek do kalendáře s hudebními nástroji.

Zpočátku žáci vyjadřovali obavy ze zvládnutí tohoto úkolu, ale postupně si na neobvyklou situaci přivykli. Překonali svůj prvotní strach a do malování se s chutí pustili. Žáci naší školy tak prožili, jak to mají lidé s handicapem, a nakonec byli všichni spokojeni, že si vyzkoušeli něco nového. Získali částečný náhled na znevýhodnění, které zdravý člověk nezná. Projekt se velice vydařil. Všechny obrázky jsou vystaveny ve společných prostorách školy ve II. patře, a tak zájemci mají možnost si je prohlédnout. Děti byly oceněny za svůj skvělý výkon. Lze zmínit například velmi povedený výtvor Katrin Ederové, který je v kalendáři za měsíc leden.

Každý ze zahraničních partnerů obohatí svým výtvorem tento kalendář o jeden měsíc, připojí se tak ke spolupráci žáků naší školy i žáků ZŠ a SŠ Credo Olomouc, která zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
Volba povolání – Prostějov, 9.B
22.09.2021

 

Legiovlak
8. AC
23.09.2021

 

Přespolní běh
vybraní žáci 7. tříd
24.09.2021

 

Legiovlak
9. A
24.09.2021

Evropský den jazyků
27.09.2021

 

Státní svátek
Den české státnosti
28.09.2021

 

Beseda
9. A, KHS Olomouc
29.09.2021

 

Beseda
9. BC, KHS Olomouc
4.10.2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2021

08 – 09.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 8.C
15.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 6.A
18.10.2021