Dne 28. března 2022 jsme si ve škole připomněli výročí narození významného českého pedagoga, filozofa a spisovatele Jana Ámose Komenského. A protože se letos jedná o kulaté výročí, neboť Učitel národů se narodil v roce 1592, věnovali jsme se jeho myšlenkám nebo dílům podrobněji.

Během posledního březnového týdne si někteří žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušeli slasti i nástrahy učitelského povolání. Vytvořili se pro mladší žáky i vrstevníky prezentace, křížovky, práci s textem, ale i zábavné aktivity a hry. Zkrátka škola hrou. Jednalo se například o hodiny českého jazyka, dějepisu, zeměpisu nebo angličtiny.

V hodinách českého jazyka se žáci pomocí šifer dozvěděli základní životopisné informace, zhlédli krátká videa informující o zajímavostech ze života Komenského, což následovně zpracovali do jeho „životní cesty“. V další třídě  byl věnován prostor pedagogickým zásadám a výsledkem pak byly metodické pomůcky vytvořené samotnými dětmi. V hodinách IKT žáci tvořili myšlenkové mapy, které následně mladší žáci v hodinách českého jazyka doplňovali pomocí šifer nebo učitele. Z díla Učitele národů jsme se například zaměřili na jeho Labyrint světa, kde jsme se se staršími žáky věnovali stavu a řádu manželskému. V diskuzi jsme se zamýšleli nad možnostmi seznámit se v současné době, nad pozitivy manželství, srovnávali jsme situaci s dobou, kdy Komenský žil. Žáci 8.C si vyzkoušeli dramatizaci středověkého eposu Tristan a Izolda a  zjistili, že zábavnou formou jsou schopni se naučit i velmi dlouhý text. 

Žáci se tak v jednotlivých předmětech napříč ročníky nenásilnou formou seznámili s životem a dílem pedagoga, jehož myšlenky jsou aktuální i 430 let od jeho narození.

Hana Kramářová

video-20220401-061030-bfa81a87

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
naučná stezka Prabába, Šternberk, 8.B
Čt 23.06.2022

 

Exkurze 
Fort Radíkov, 8.B
Čt 23.06.2022

 

Olympijský den
1. stupeň
Po 27.06.2022

 

Sportovní dopoledne
Lanové centrum, 4.B
Út 28.06.2022

 

Olympijský den
2. stupeň
Út 28.06.2022

 

Závěr školního roku
Čt 30.06.2022

 

Hlavní prázdniny
Pá 01.07.2022 – St 31.08.2022