Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček:

Budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského, budu knížky opatrovat,

budu se k nim chovat s úctou a budu je mít rád.

Tak slibuji!

K tomuto se zavázali všichni žáci 2. tříd při své společné návštěvě knihovny na Jungmannově ulici. A protože se už stihli naučit všechna písmena a jsou to výborní čtenáři, kteří mají knížky moc rádi, byli panem králem povýšeni do rytířského řádu čtenářského a zároveň byli na čtenáře pasováni.

Přejeme dětem, aby je krásné knížky provázely nejen ve škole, ale i v každé volné chvíli.

                                                                                    třídní učitelky 2.A,B,C

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020