V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 29.6. a 30.6.2020 z organizačních a provozních důvodů (plánovaná rekonstrukce elektroinstalace) ředitelské volno. (oficiální znění úřední deska – oznámení o ředitelském volnu po kliknutí zde)
V Olomouci dne 4. 6. 2020, Mgr. Vladimíra Švecová, v.r., ředitelka školy

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020