V měsíci dubnu se i na naší škole tradičně oslavoval Den Země, který se celosvětově připomíná 22. dubna. Letošní oslavy jsme pojali formou přírodopisných a environmentálních úkolů pro jednotlivé třídy 2. stupně, které se vypravily po naučných stezkách v okolí Olomouce.

Během vycházek plnili žáci zadané úkoly, fotografovali a dokumentovali. V jednotlivých skupinách zkoumali dřeviny, byliny, živočichy a dopad člověka na přírodní prostředí. Žáci s nadšením zaznamenávali zajímavosti na stezce Kol kolem Olomouce, luzích Litovelského Pomoraví nebo na Černovírském slatiništi, fotografovali krásné rostliny, měkkýše nebo obojživelníky.  Někteří zaznamenávali trasu cesty, jiní byli zase překvapeni, jak nešetrně se někteří lidé chovají k přírodě, což se projevilo zejména na množství odpadků.

Výsledky bádání shromáždili všichni do společných portfolií, doplnili vlastními ilustracemi a fotografiemi. Cílem však bylo především poznávání přírody všemi smysly, získání spousty zajímavostí z našeho okolí a v neposlední řadě posílení třídního kolektivu.

Hana Kramářová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda KHS – Škodlivost kouření 
8.B
St 01.12.2021

 

Konzultace s vyučujícími
ve škole, 14:00 – 16:00
1.12. 2021

 

Beseda KHS – Škodlivost kouření
8.C
Čt 02.12.2021