• Vysvědčení bude vydáno všem žákům v pátek 26. 6. 2020 dle následující organizace:
  • Při dobrém počasí na školním hřišti, při dešti v TV školy, sraz s třídní učitelkou před školou, roušky a rozestupy podmínkou, následný odchod na hřiště: 7:30 – 7:45 1. ročníky, 7:45 – 8:00 2. roč., 8:00 – 8:15 3. roč., 8:15 – 8:30 4. roč., 8:30 – 8:45 5. roč., 8:45 – 9:00 6. roč., 9:00 – 9:15 7. roč., 9:15 – 9:30 8. roč., 9:30 – 9:45 9. roč.
  • Žáci, kteří od 25. 5. 2020 nenastoupili do školy a pro vysvědčení si přijdou, musí doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – formulář čestného prohlášení po kliknutí na tento odkaz
  • Po rozdání vysvědčení odchod boční bránou ze hřiště (žáky jdoucí do školní družiny si převezmou vychovatelky). Žáci přihlášení do školy od 25.5. mohou jít v pátek na oběd v rozmezí 12:00 – 13:00, vstup do jídelny z ulice od školní družiny, dodržování rozestupů, vstup s rouškou, v jídelně 1 žák/1 stůl, žáci budou do jídelny vpouštěni postupně.
  • Pokud si žák vysvědčení v pátek nevyzvedne, může si on nebo jeho zákonný zástupce vysvědčení vyzvednout ve dnech 29. a 30. 6. na vrátnici školy v době 8:00 – 12:00.
  • Odhlášky obědů na dny 25. a 26. 6. 2020 se přijímají do středy 24. 6. 2020 do 10:30 hodin. V případě nemoci je možné si obědy ve dnech 25. 6.-26. 6. 2020 odebírat.
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020