Informace pro rodiče a žáky – 1. stupeň

  • od 30. 11. 2020 se vrací do školy žáci všech ročníků, docházka do školy je povinná
  • výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin, který je platný od 1. 9. 2020, včetně odpolední výuky
  • školní družina je v provozu 6:30 do 16:45, POZOR!!! Ranní družina je otevřená pouze pro žáky 1. a 2. ročníku! Žáci 3. a 4. ročníku nemohou ranní družinu navštěvovat z důvodu dodržení protiepidemických opatření (viz PES), odpolední družina je zajištěna beze změn pro všechny ročníky do 16:45 hod. (1.r až 4.r.), žáci docházející do dělených skupin budou mít družinu zajištěnou až do začátku výuky (do 8:45 hod.)
  • výuka TV bude probíhat formou pobytu venku, v rámci HV nebude probíhat zpěv
  • po celou dobu pobytu ve škole budou vyžadována zvýšená hygienická opatření, nošení roušek a v průběhu výuky bude zajištěno dostatečné větrání
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020