Na začátku prosince měla naše škola příležitost stát se hostující zemí pro zahraniční partnery zúčastněné v rámci projektu Erasmus+. Pedagogové spolu s žáky přivítali hosty z Rumunska, Turecka, Portugalska, aby společně pracovali na tématu Kyberšikana je out, přátelství je in!.

Cílem bylo nejenom představit v tomto předvánočním čase kolorit naší země, ale zejména sdílet zkušenosti v oblasti tzv. kyberšikany, jedné z forem šikany šířící se prostřednictvím elektronických médií, jakými jsou například internet či mobilní telefony. Právě kyberšikana je častým problémem řady žáků základních škol vyspělých zemí. Bleskový rozvoj stále dokonalejších technologických pomůcek a rostoucí závislost na internetu či chytrých telefonech, které mohou být člověku dobrými pomocníky, ale i zlými pány, žáky často vytrhuje z každodenního života. Zhoršuje jejich komunikační schopnosti, vytváří bariéry v mezilidských vztazích, jejichž kvalitní zbudování je klíčem k utváření zdravého klima v každé skupině.

Nejenom tedy u dobrého zázvorového čaje, společné večeře či prohlídky vánoční Olomouce bylo možné podělit se o způsoby nápravy v rámci této problematiky. Zajímavý podnět do diskuzí vnesli například turečtí kolegové. V jejich školách se totiž často setkávají učitelé i s žáky žijícími v sociálně silně narušeném prostředí, kam je taktéž chodí pravidelně navštěvovat, aby se seznámili a detailněji zmapovali jejich rodinnou situaci. Podle toho volí vhodné metody, jež mají podporovat harmonický rozvoj pro studium. Aby rozdíly mezi dětmi, které by mohly vést k odmítavému postoji ze stran třídního kolektivu, vyvážili, jsou na škole zavedeny uniformy, jež vhodně poslouží také k rozpoznání cizího návštěvníka pohybujícího se v prostorách školy. Mobilní telefony jsou ve výuce zcela zakázány a žáci je musí podle školního řádu odevzdat. Na konci výuky jsou dětem zpět navráceny. Snaží se taktéž přispět ke zlepšení přestávek, které mají žáci využít k odpočinku po náročnějších hodinách, sebeobsluze či komunikaci mezi vrstevníky.

Tematika projektu Kyberšikana je out, přátelství je in! není našim žákům zcela neznámá. Již na prvním stupni jsou v rámci preventivního programu Druhý krok děti mladšího školního věku seznamováni s prevencí rizikového chování, dále na druhém stupni pořádá školní metodik prevence nejrůznější besedy na téma kyberšikany.

Zapojením naší školy do projektu Kyberšikana je out, přátelství je in! věříme v úspěšnost spolupráce se zahraničím, odkud můžeme porovnávat naše podmínky s podmínkami již zmíněných partnerů a čerpat zajímavé a školami ozkoušené postupy.

Zuzana Hostašová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Jarní prázdniny
11. – 17. 3. 2019

 

“Jak na seminární práci”
Tematická beseda, 9. B
19. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 3. 2019

 

“Čas proměn”
dívky 7. ročníků
21. 3. 2019

 

“Jsme parta”
Preventivní program, 2. AB
25. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. A
25. 3. 2019

 

Bücherwurm (knihomol)
Soutěž v předčítání německého textu,
vybraní žáci
26. 3. 2019

 

Den otevřených dveří
26. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
27. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. BC
28. 3. 2019

 

„Jak na seminární práci“
Tematická beseda, 9. C
28. 3. 2019

 

“Doma a jinde (emigrace před 2. sv. válkou)”
Zážitkový workshop, 9. B
29. 3. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. AB
1. 4. 2019

 

Zápis do 1. ročníků ZVZ

14:00 – 18:00
1. 4. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. C
2. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. A
2. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
4. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.A
8. 4. 2019

 

Výměnný pobyt, Turecko
Erasmus+, vybraní žáci
8. 4. – 13. 4. 2019

 

První knihovnická lekce
Velikonoční zvyky a tradice
Knihovna Jungmannova, 1. B
9. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.B
9. 4. 2019

 

První knihovnická lekce
Velikonoční zvyky a tradice
Knihovna Jungmannova, 1. A
10. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.A
10. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
11. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.B
11. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.C
12. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. B
15. 4. 2019

 

Vitamínový den
2. – 5. ročníky
16. 4. 2019

 

Souboj čtenářů
Online kolo, žáci 6. A
16. 4. 2019

 

Velikonoční prázdniny
18. 4. – 19. 4. 2019

 

Velikonoční pondělí – státní svátek
22. 4. 2019

 

Třídní schůzky

17:00 – 18:30
24. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
25. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
29. 4. 2019

 

Svátek práce – státní svátek
1. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
2. 5. 2019

 

Den vítězství – státní svátek
8. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
9. 5. 2019