Na začátku prosince měla naše škola příležitost stát se hostující zemí pro zahraniční partnery zúčastněné v rámci projektu Erasmus+. Pedagogové spolu s žáky přivítali hosty z Rumunska, Turecka, Portugalska, aby společně pracovali na tématu Kyberšikana je out, přátelství je in!.

Cílem bylo nejenom představit v tomto předvánočním čase kolorit naší země, ale zejména sdílet zkušenosti v oblasti tzv. kyberšikany, jedné z forem šikany šířící se prostřednictvím elektronických médií, jakými jsou například internet či mobilní telefony. Právě kyberšikana je častým problémem řady žáků základních škol vyspělých zemí. Bleskový rozvoj stále dokonalejších technologických pomůcek a rostoucí závislost na internetu či chytrých telefonech, které mohou být člověku dobrými pomocníky, ale i zlými pány, žáky často vytrhuje z každodenního života. Zhoršuje jejich komunikační schopnosti, vytváří bariéry v mezilidských vztazích, jejichž kvalitní zbudování je klíčem k utváření zdravého klima v každé skupině.

Nejenom tedy u dobrého zázvorového čaje, společné večeře či prohlídky vánoční Olomouce bylo možné podělit se o způsoby nápravy v rámci této problematiky. Zajímavý podnět do diskuzí vnesli například turečtí kolegové. V jejich školách se totiž často setkávají učitelé i s žáky žijícími v sociálně silně narušeném prostředí, kam je taktéž chodí pravidelně navštěvovat, aby se seznámili a detailněji zmapovali jejich rodinnou situaci. Podle toho volí vhodné metody, jež mají podporovat harmonický rozvoj pro studium. Aby rozdíly mezi dětmi, které by mohly vést k odmítavému postoji ze stran třídního kolektivu, vyvážili, jsou na škole zavedeny uniformy, jež vhodně poslouží také k rozpoznání cizího návštěvníka pohybujícího se v prostorách školy. Mobilní telefony jsou ve výuce zcela zakázány a žáci je musí podle školního řádu odevzdat. Na konci výuky jsou dětem zpět navráceny. Snaží se taktéž přispět ke zlepšení přestávek, které mají žáci využít k odpočinku po náročnějších hodinách, sebeobsluze či komunikaci mezi vrstevníky.

Tematika projektu Kyberšikana je out, přátelství je in! není našim žákům zcela neznámá. Již na prvním stupni jsou v rámci preventivního programu Druhý krok děti mladšího školního věku seznamováni s prevencí rizikového chování, dále na druhém stupni pořádá školní metodik prevence nejrůznější besedy na téma kyberšikany.

Zapojením naší školy do projektu Kyberšikana je out, přátelství je in! věříme v úspěšnost spolupráce se zahraničím, odkud můžeme porovnávat naše podmínky s podmínkami již zmíněných partnerů a čerpat zajímavé a školami ozkoušené postupy.

Zuzana Hostašová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019