Na začátku prosince měla naše škola příležitost stát se hostující zemí pro zahraniční partnery zúčastněné v rámci projektu Erasmus+. Pedagogové spolu s žáky přivítali hosty z Rumunska, Turecka, Portugalska, aby společně pracovali na tématu Kyberšikana je out, přátelství je in!.

Cílem bylo nejenom představit v tomto předvánočním čase kolorit naší země, ale zejména sdílet zkušenosti v oblasti tzv. kyberšikany, jedné z forem šikany šířící se prostřednictvím elektronických médií, jakými jsou například internet či mobilní telefony. Právě kyberšikana je častým problémem řady žáků základních škol vyspělých zemí. Bleskový rozvoj stále dokonalejších technologických pomůcek a rostoucí závislost na internetu či chytrých telefonech, které mohou být člověku dobrými pomocníky, ale i zlými pány, žáky často vytrhuje z každodenního života. Zhoršuje jejich komunikační schopnosti, vytváří bariéry v mezilidských vztazích, jejichž kvalitní zbudování je klíčem k utváření zdravého klima v každé skupině.

Nejenom tedy u dobrého zázvorového čaje, společné večeře či prohlídky vánoční Olomouce bylo možné podělit se o způsoby nápravy v rámci této problematiky. Zajímavý podnět do diskuzí vnesli například turečtí kolegové. V jejich školách se totiž často setkávají učitelé i s žáky žijícími v sociálně silně narušeném prostředí, kam je taktéž chodí pravidelně navštěvovat, aby se seznámili a detailněji zmapovali jejich rodinnou situaci. Podle toho volí vhodné metody, jež mají podporovat harmonický rozvoj pro studium. Aby rozdíly mezi dětmi, které by mohly vést k odmítavému postoji ze stran třídního kolektivu, vyvážili, jsou na škole zavedeny uniformy, jež vhodně poslouží také k rozpoznání cizího návštěvníka pohybujícího se v prostorách školy. Mobilní telefony jsou ve výuce zcela zakázány a žáci je musí podle školního řádu odevzdat. Na konci výuky jsou dětem zpět navráceny. Snaží se taktéž přispět ke zlepšení přestávek, které mají žáci využít k odpočinku po náročnějších hodinách, sebeobsluze či komunikaci mezi vrstevníky.

Tematika projektu Kyberšikana je out, přátelství je in! není našim žákům zcela neznámá. Již na prvním stupni jsou v rámci preventivního programu Druhý krok děti mladšího školního věku seznamováni s prevencí rizikového chování, dále na druhém stupni pořádá školní metodik prevence nejrůznější besedy na téma kyberšikany.

Zapojením naší školy do projektu Kyberšikana je out, přátelství je in! věříme v úspěšnost spolupráce se zahraničím, odkud můžeme porovnávat naše podmínky s podmínkami již zmíněných partnerů a čerpat zajímavé a školami ozkoušené postupy.

Zuzana Hostašová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda s Policií ČR
2. A, 3. C, 5. ABC
17. 6. 2019

 

Školní výlet
Paprsek, 8.C
17. 6. 2019

 

Exkurze
Nošovice, Marlenka; 7. ročník
18. 6. 2019

 

Čištění Stolpersteine – kamenů zmizelých
9. B
19. 6. 2019

 

„Děti, mládež a rizika sociální sítě“
+
„Trestní odpovědnost dětí a mladistvých“
vzdělávání pro rodiče,
učebna 6. B, 16:30 – 18:00
19. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 6. 2019

 

Projektový den „Druhý krok“
3. C
20. 6. 2019

 

Exkurze
SŠ Řezbářská Tovačov; výběr žáků
20. 6. 2019

 

Projektový den „Druhý krok“
2. B
21. 6. 2019

 

Exkurze
DOD Libušina, 7.A
21. 6. 2019

 

Exkurze
Siemens Mohelnice + Loštice, 8. ročníky
21. 6. 2019

 

Historie hřbitova Neředín
9. B
21. 6. 2019

 

__________

 

Bowling
4. ročníky
25. 6. 2019

 

Olympijský den
2. stupeň, 8:00 – 11:40
25. 6. 2019

 

Olympijský den
1. stupeň, 8:00 – 11:40
26. 6. 2019

 

Filmové představení
27. 6. 2019

 

Slavnostní ukončení školního roku
+ předávání vysvědčení
28. 6. 2019

 

_________

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

_________

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019