Na konci listopadu  proběhla na naší škole poslední hodina kroužku programování v aplikaci micro:bit. Tento odpolední klub navštěvovalo celkem 14 žáků druhého stupně.

Nejprve si žáci osvojili základy rozsvícení ledky, používání jednoduchých pokynů a cyklů. Získané dovednosti si vyzkoušeli na programování různých zábavných her, například ve hře Flappy Birds. Výuku vedli studenti ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Olomouci.  Měli velké znalosti ve svém oboru a velkou výhodou se ukázal malý věkový rozdíl mezi nimi a našimi žáky.

Nabyté vědomosti využijí určitě i v budoucnu. Na základě této zkušenosti jsme vzbudili či utužili zájem žáků studovat SPŠE, mnozí by se dokonce tohoto kroužku znovu účastnili a vzali by s sebou i své kamarády.  „Naučil jsem se používat micro:bit jinak než jen na rozsvěcování ledek, těším se, až bude kroužek pokračovat,“ zhodnotil přínos Tomáš Zavadil. „Bylo to zábavné, naučné a zajímavé, ráda jsem chodila,“  doplnila Beáta Andrésová. David Sadlek si na základě získaných zkušeností zakoupil vlastní microbit, aby se mohl dále zdokonalovat ve svém volném čase. „Získal jsem nové znalosti. Rozhodl jsem se, že budu tento obor studovat i na střední škole. Překvapilo mě zjištění, že to není až tak těžké, jak jsem si myslel,“ doplnil žák osmého ročníku.

Slavomíra Schubertová, vyučující fyziky

 

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Plavecký výcvik
2. AB
17. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. AC
17. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
21. 1. 2019

 

Zájezd Německo
World War II, Erasmus+

vybraní žáci
21. – 25. 1. 2019

 

Bubnování
interaktivní workshop
6. ABC + 7. ABC
22. 1. 2019

 

Exkurze
DOD SŠ strojírenská Lutín
zájemci z 9. ročníku
24. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. A
28. 1. 2019

 

Olympiáda v ČJ
okresní kolo, DDM
vybraní žáci
28. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. B
29. 1. 2019

 

Soutěž v NJ
okresní kolo,
vybraní žáci,
29. 1. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
30. 1. 2019

 

Olympiáda z M
okresní kolo
vybraní žáci
30. 1. 2019

 

Skrytá nebezpečí internetu
Preventivní program
6. B
31. 1. 2019

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
4. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. AC
4. 2. 2019

 

Čas proměn
dívky 7. ročníku
4. 2. 2019

 

Austrálie
Přednáška, 5. – 9. ročník
5. 2. 2019

 

„Kybešikana“
Preventivní program
4. ročníky
6. 2. 2019

 

Workshop, volba povolání
SŠ řezbářská Tovačov
8. ročník
6. 2. 2019

 

Den otevřených laboratoří
SGO, zájemci z 8. a 9. ročníků
8. 2. 2019

 

 

Rok s pohybem – lyžařská škola
přihlášení žáci 2. ročníku
11. 2. 2019

 

Myanmar
Vzdělávací pořad, kino Metropol
22. 2. 2019

 

Buď HIV negativní, chraň si svůj život
Přednáška, 9. B
27. 2. 2019