Ve středu 6. 11. 2019 se na naší škole uskutečnilo první setkání kroužku programování s microbitem. Přihlásilo se celkem 15 zájemců, kteří si chtějí vyzkoušet základy programování. Lektory kroužku jsou dva studenti z VOŠ a SPŠE Olomouc. Setkání budou probíhat na naší škole v měsíci listopad a prosinec.

V první části lekce jsme se seznámili s prostředím a vytvořili jsme si jednoduchý program baterka, obrázková hádanka a tlukoucí srdce. Práce s příkazy a s proměnnými jsme si objasnili pomocí programu pro hod kostkou. Nejtěžší bylo vytvoření programu Dej 30. Vytvořili jsme program, který po zatřesení microbitem  vygeneroval náhodně čísla od 1 do 6. Otočením microbitu doleva se přičetlo číslo od 1 do 6, otočením doprava odečetlo číslo od 1 do 6, až do čísla 30. Cílem této hry je co s nejmenším počtem pohybů dosáhnout zobrazení čísla 30. Všem se to podařilo a microbit plnil příkazy programu.

Všichni se těšíme na druhou lekci. Nabyté zkušenosti a dovednosti žáci využijí v dalším studiu, získali také motivaci pro další vzdělávání.    

Slavomíra Schubertová, vyučující fyziky

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020