Reprezentativní prostory Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci hostily v pátek 8. listopadu 2019 Krajskou konferenci primární prevence rizikového chování. Tématem letošního setkání byly závislosti. Akce se zúčastnilo také školní poradenské pracoviště naší školy, a to ve složení metodici prevence, výchovná poradkyně i školní psycholožka.

Účastníci se nejdříve seznámili se základními informacemi i novinkami týkajícími se prevence rizikového chování ve školách, které  jim zprostředkovali krajský školský koordinátor primární prevence Ladislav Spurný a také zástupce MŠMT Vladimír Sklenář. Poté měli zájemci možnost zúčastnit se mnoha workshopů, například na téma kouření a nových forem nikotinu, gamblingu nebo léčby závislostí v praxi. V hlavním sále probíhaly přednášky na téma internet a  závislosti na internetu u  adolescentů, stravovací návyky nebo krátká intervence ve škole.

Naše školní poradenské pracoviště si z konference odneslo mnoho užitečných rad  a návodů, jak ještě lépe předcházet jednotlivým typům rizikového chování a jak efektivněji pracovat se žáky.

Hana Kramářová, školní metodik prevence

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020