Boty, střepy, plastové lahve, papíry a obaly, to je jen zkrácený výčet věcí, které žáci 6. C našli při úklidové akci 26.4. v okolí školy. Tato činnost byla organizována v rámci školní výuky v předmětu občanská výchova.

Podle našeho názoru je totiž třeba žáky nejen vzdělávat, ale také vychovávat. Je důležité, aby měli vztah ke svému okolí a dbali o něj. Nakonec jsme nasbírali skoro 2 pytle odpadu, který jsme roztřídili do kontejnerů. „Sbírání se mi velmi líbilo a klidně bych někdy příště sbíral znovu. Dokonce jsem našel ve křoví i starou židli,“ zhodnotil úklid Dominik Polzer.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

První den školního roku 2018/2019
3. 9. 2018