• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace stanovuje, že testování žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021, v tuto chvíli není určeno konkrétní datum konce testování (zatím předpokládáno 28. února). Testování se bude provádět vždy v pondělí, pokud nebude prvním vyučovacím dnem pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu (obdobně se použije pro příchod žáka v jiný den do školy).
  • Testování u nás ve škole bude probíhat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).
  • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
  • Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se testují až v první vyučovací hodině, po dobu pobytu v ŠD mají roušku/respirátor.
  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek, a to: Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu, žáci do 15 let jsou oprávněni používat roušku), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních, nesmí používat sprchy a nesmí zpívat.
Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda KHS – Škodlivost kouření 
8.B
St 01.12.2021

 

Konzultace s vyučujícími
ve škole, 14:00 – 16:00
1.12. 2021

 

Beseda KHS – Škodlivost kouření
8.C
Čt 02.12.2021