Ve středu 19. 12. 2019 se žáci 6. B zúčastnili netradiční výuky fyziky v Pevnosti poznání. V průběhu dopoledne měli možnost si vyzkoušet pokusy na témata jaderná fyzika a elektrostatika.  

Měřili proud z mandarinky a brambory, vyrobili světelnou energii pomocí mobilu či roztočili větrnou elektrárnu.  V rámci pokusů se seznámili s vodiči a izolanty elektrického proudu. Naučili se, jak lze sfouknout svíčku pomocí zvuku. Vyzkoušeli si, jak fungoval telegraf, kdy se pomocí Morseové abecedy a přenosem signálu předávali zprávy. Byly zde připravené i jednoduché pokusy s běžnými předměty domácí spotřeby jako PET láhve, plechovky, papír a svíčky. Každý žák si vyrobil model plic a provázkový telefon. 

Předvánoční dopoledne plné experimentů se podařilo a všichni jsme si odnesli mnoho zážitků a dovedností.

Slavomíra Schubertová, vyučující fyziky

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020