Den Země oslavili žáci Základní školy Zeyerova v Olomouci netradičně. Před velikonočními prázdninami je čekal projektový den, při kterém se mísily vědomostní soutěže, netradiční hry a zejména kreativita a fantazie spojená s odpadovým materiálem.

Během dopoledního programu čekalo žáky dvacet stanovišť, na nichž mohli ve trojicích „vybojovat“ body pro svou třídu nejen za znalosti z oblastí přírodních věd, ale také v rychlostní soutěži při třídění odpadků nebo první pomoci. Jednotlivé týmy poznávaly bylinky a přírodniny, pracovaly se slepými mapami nebo luštily křížovky a AZ kvíz s ekologickou tematikou. Praktické dovednosti získaly na stanovištích, které se věnovaly výpočtu jednoho cyklu praní či spotřeby vody v domácnosti. Čím více úkolů jednotlivé trojice splnily, tím více bodů přinesly své třídě. Všichni se tedy pilně zapojovali, protože jim záleželo na týmovém úspěchu.

V druhé části dopoledne již pracovali všichni společně ve třídě, kde je čekaly dva zajímavé a atraktivní úkoly. Každá třída měla dle své fantazie vytvořit sochu z PET lahví a pojmenovat ji. Druhým úkolem, kterého se zhostily zejména dívky, byla příprava na módní přehlídku. Úkol to však nebyl vůbec jednoduchý, neboť hlavním požadavkem byly šaty z odpadků. Třída měla osmdesát minut na to, aby si správně rozdělila úkoly, dokázala spolupracovat a výsledek pak představit na školním hřišti nejen před spolužáky, ale i před porotou složenou z učitelů.

Módní přehlídka  i předvedení soch předčily všechna očekávání. Všichni účastníci si zaslouží obrovskou pochvalu za nápaditost, preciznost, ale i nadšení, s jakým se do nelehkých úkolů pustili. Výsledkem pak byla show, při níž se všichni výborně bavili. Nejlepší tři třídy z vědomostních soutěží si odnesly společenské hry, oceněna byla i nejlepší socha a peněžní odměnu pro svoji třídu získal nejlepší model, který byl vytvořen ve třídě 9. A. Hlavním cílem projektového dne bylo nejen pochopení významu třídění a recyklace odpadů, ale také stmelování třídních kolektivů, což se určitě podařilo.

Vědomostní soutěže:

  1. místo – 8. A
  2. místo – 6. A
  3. místo – 7. C

Nejlepší socha:  třída 7. B

Nejlepší model: třída 9. A

Hana Kramářová