Celá škola se poslední zářijový čtvrtek zapojila do oslav Evropského dne jazyků, kterým se připomíná různorodost Evropy a jehož cílem je podporovat zájem o výuku cizích jazyků.  Tento projektový den se koná na naší škole již poněkolikáté a tentokrát se ho zúčastnili i žáci a učitelé ze čtyř partnerských zemí, a to Německa, Francie, Řecka a Polska zapojených do projektu Erasmus+.

Pro žáky 4. až 8. ročníku bylo připraveno 19 stanovišť, na nichž si procvičili svoje znalosti z cizích jazyků, nebo se s některým z evropských jazyků teprve seznámili. Žáci se na tento den těšili, neboť obvyklé sezení ve školních lavicích vystřídalo plnění různých úkolů jak ve třídách, tak na počítačích. Ve dvojicích na ně čekaly různorodé úlohy a za jejich splnění pak obdrželi do soutěžní karty razítka. Každý úkol byl něčím zajímavý. V počítačových učebnách hráli pexeso nebo hry v angličtině, seznámili se s vlajkami evropských států, zopakovali si anglickou abecedu a spelování, naučili se pozdravy v různých jazycích. Zjistili, zda rozumí slovenštině, zda umí hledat ve slovnících nebo poznávat známé evropské památky. Pro zpestření si zatancovali podle anglických pokynů a hádali, co se nachází v pytlích. Velkými pomocníky na jednotlivých stanovištích byli žáci devátých tříd, kteří si mohli vyzkoušet náročnou úlohu v roli učitelů.

Do Evropského den jazyků se ale zapojili i ti nejmenší žáci. Se svými vyučujícími vyplňovali pracovní listy a povídali si na téma cestování pro Evropě. Pro zahraniční hosty byly připraveny dva projekty – jedna skupina vyráběla „motýlka míru“ a druhá pak modely letadel. Nápomocni jim byli samozřejmě i naši žáci, kteří jsou zapojeni do projektu Erasmus+.

Celý den se nesl ve výborné náladě, kdy se žáci nenásilnou formou seznamovali s jednotlivými cizími jazyky nebo si prohlubovali své znalosti. Důležitá byla rovněž spolupráce mladších a starších spolužáků a vzájemný respekt a tolerance. Přestože byla příprava velice náročná, spokojenost a dobrá nálada byla tou nejlepší odměnou pro všechny organizátory projektového dne.

Hana Kramářová        

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

S písničkou na cestu kolem světa

Koncert MFO, 1. ABC
20. 2. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 2. 2020

 

Recitační soutěž
Školní kolo, 4. + 5. ročník, 14:30
20. 2. 2020

 

Recitační soutěž
Školní kolo, 2. a 3. ročník, 13:15
21. 2. 2020

 

Beseda s Policií ČR
5. BC
21. 2. 2020

 

Soutěž: Pangea
Školní kolo, 9. ročník
21. 2. 2020

 

Beseda s Policií ČR
2.B, 3. AB, 5.A
24. 2. 2020

 

Lyžařský výcvik
6. ABC
24. – 28. 2. 2020

 

Mimořádně třídní schůzky
pouze pro třídu II.A, 16:30
25. 2. 2020

 

Soutěž: Pangea
Školní kolo, 7. ročník
25. 2. 2020

 

Beseda: Kouření
7. ABC
26. 2. 2020

 

Soutěž: Pangea
Školní kolo, 8. ročník
26. 2. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
27. 2. 2020

 

Trumpeta a její kamarádi
Koncert MFO, 2. AB
28. 2. 2020

 

Zubní hygiena
Přednáška, 1. ABC + 2. AB + 3. AB
2. 3. 2020

 

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16:00
4. 3. 2020

 

Mobilita Erasmus+
Polsko, vybraní žáci
8. – 13. 3. 2020

 

Zubní hygiena
4. AC + 5. ABC
9. 3. 2020

 

Záchranářská akademie
7. A
10. 3. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 3. 2020

 

Návrat do minulosti aneb Parta smyčců cestuje v čase
Koncert MFO, 4. ABC
12. 3. 2020

 

V síti
Kino, 8. a 9. ročník
13. 3. 2020

 

Jak na seminární práci?
Beseda, 9.A
18. 3. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 3. 2020

 

Prevence
Projektový den
20. 3. 2020

 

Bezpečný internet
5. ABC
24. 3. 2020

 

Cesta kolem světa
Bubnování na drumbeny, 4. ABC + 5. ABC
25. 3. 2020

 

Den otevřených dveří
a Velikonoční jarmark

25. 3. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
26. 3. 2020

 

Jak na seminární práci?
Beseda, 9.C
26. 3. 2020

 

Jak na seminární práci?
Beseda, 9.B
27. 3. 2020

 

Malý princ
divadelní představení, 1. – 5. ročník
30. 3. 2020

 

Mobilita Erasmus+
Rumunsko, vybraní žáci
30. 3. – 3. 4. 2020

 

Zápis do 1. ročníku
1. 4. 2020

 

Plavecký výcvik

2. AB
2. 4. 2020

 

Vitamínový den
1. – 4. ročník
7. 4. 2020

 

Lazy goat
anglické divadlo, 4. a 5. ročník
8. 4. 2020

 

Last wish
anglické divadlo, 7. – 9. ročník
8. 4. 2020

 

Třídní schůzky

17:00
22. 4. 2020