Celá škola se poslední zářijový čtvrtek zapojila do oslav Evropského dne jazyků, kterým se připomíná různorodost Evropy a jehož cílem je podporovat zájem o výuku cizích jazyků.  Tento projektový den se koná na naší škole již poněkolikáté a tentokrát se ho zúčastnili i žáci a učitelé ze čtyř partnerských zemí, a to Německa, Francie, Řecka a Polska zapojených do projektu Erasmus+.

Pro žáky 4. až 8. ročníku bylo připraveno 19 stanovišť, na nichž si procvičili svoje znalosti z cizích jazyků, nebo se s některým z evropských jazyků teprve seznámili. Žáci se na tento den těšili, neboť obvyklé sezení ve školních lavicích vystřídalo plnění různých úkolů jak ve třídách, tak na počítačích. Ve dvojicích na ně čekaly různorodé úlohy a za jejich splnění pak obdrželi do soutěžní karty razítka. Každý úkol byl něčím zajímavý. V počítačových učebnách hráli pexeso nebo hry v angličtině, seznámili se s vlajkami evropských států, zopakovali si anglickou abecedu a spelování, naučili se pozdravy v různých jazycích. Zjistili, zda rozumí slovenštině, zda umí hledat ve slovnících nebo poznávat známé evropské památky. Pro zpestření si zatancovali podle anglických pokynů a hádali, co se nachází v pytlích. Velkými pomocníky na jednotlivých stanovištích byli žáci devátých tříd, kteří si mohli vyzkoušet náročnou úlohu v roli učitelů.

Do Evropského den jazyků se ale zapojili i ti nejmenší žáci. Se svými vyučujícími vyplňovali pracovní listy a povídali si na téma cestování pro Evropě. Pro zahraniční hosty byly připraveny dva projekty – jedna skupina vyráběla „motýlka míru“ a druhá pak modely letadel. Nápomocni jim byli samozřejmě i naši žáci, kteří jsou zapojeni do projektu Erasmus+.

Celý den se nesl ve výborné náladě, kdy se žáci nenásilnou formou seznamovali s jednotlivými cizími jazyky nebo si prohlubovali své znalosti. Důležitá byla rovněž spolupráce mladších a starších spolužáků a vzájemný respekt a tolerance. Přestože byla příprava velice náročná, spokojenost a dobrá nálada byla tou nejlepší odměnou pro všechny organizátory projektového dne.

Hana Kramářová        

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Výměnný pobyt Erasmus+
Atény (Řecko), vybraní žáci
21. – 25. 10. 2019

 

Ekoprogram DDM
2. AB
21. 10. 2019

 

Beseda k volbě povolání
9.A
21. 10. 2019

 

Talent pro firmy
Vybraní žáci 5.A
22. 10. 2019

 

Burza práce a vzdělávání
8.ABC + 9.ABC
22. 10. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
24. 10. 2019

 

Státní svátek
Den vzniku samostatného Československa
28. 10. 2019

 

Podzimní prázdniny
29. – 30. 10. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
31. 10. 2019

 

Planetárium Brno + hrad Špilberk
Exkurze, 5.ABC
31. 10. 2019

 

Workshop Rodinný rozpočet 
9. AC
31. 10. 2019

 

Workshop Rodinný rozpočet 
9. B
1. 11. 2019

 

Jumping drums
hudební program, 8. ABC
1. 11. 2019

 

Schůze delegátů SRPŠ
17:00, učebna cizích jazyků
4. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
7. 11. 2019

 

Královna Koloběžka I.
Divadelní představení, 1.ABC
7. 11. 2019

 

Odpadová olympiáda
6.C
7. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019