Na konci září (26. září) se každý rok v Evropě slaví den jazyků. I my si ho u nás ve škole pravidelně připomínáme formou projektového dne. Z pochopitelných důvodů jsme jej letos museli uskutečnit úplně jinak.

Děti na 1. stupni si se svou paní učitelkou přečetli příběh z vybrané evropské země, dověděli se například, jak jejich vrstevníci žijí například v Maďarsku, Polsku či Finsku. Poté si přečetli pohádku dané země a namalovali obrázek.

Pro žáky 2. stupně si vyučující každé hodiny připravil ve svém předmětu drobnou nebo větší aktivitu, která byla nějakým způsobem spojena s cizími jazyky, evropskými zeměmi, kulturou, či typickými jídly v různých zemích.

Například počítali anglicky v matematice, dozvěděli se, na jaké hudební nástroje se hraje v Americe či Velké Británii. Ve fyzice si zahráli bingo. Dále se naučili pozdravit v různých jazycích a připomněli si mapu Evropy.

Věříme, že se žákům netradiční zpestření výuky líbilo. Učení se jazykům jiných lidí je cestou, která nám napomáhá vzájemně si lépe porozumět a překonávat kulturní rozdíly.

Hana Bednaříková, koordinátorka projektového dne

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce