Ve dnech 7. – 13. 4. 2019 se uskutečnilo další mezinárodní setkání žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+ All in one hand. V tureckém městě Adana se sešli zástupci několika zemí: Rumunska, České republiky, Turecka, Itálie, Řecka a Polska, aby společně pracovali na projektových úkolech.

Společným tématem tureckého setkání byla inkluze prostřednictvím výtvarného umění. Žáci z partnerských zemí měli možnost nahlédnout do výuky v tureckých školách, pracovali společně ve výtvarných workshopech, kde si vyzkoušeli různé výtvarné techniky, např. malovali se zavázanýma očima, pracovali v keramické dílně, vyjádřili své pocity tiskem fantazijní olejomalby. Ve školní zahradě si všechny týmy zasadily „svůj“ strom přátelství. Naši školu reprezentovala děvčata z 8. A. Dívky velmi zdařile prezentovaly české výtvarné umění, seznámily ostatní účastníky s historií výtvarného umění, vyzdvihly krásu významných památek ČR, zmínily naše významné umělce a podaly náhled na současnou výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v naší škole, a to vše v anglickém jazyce. Turecký tým si připravil ukázky uměleckých děl umělců s vážným tělesným postižením (nevidomí, kvadruplegici, autisté). Prostřednictvím své tvorby se tito lidé vyrovnávají se svým těžkým osudem a předávají radost ostatním.

V přátelské atmosféře se nesly i ostatní projektové aktivity; výlet do skalního města Cappadocia, návštěva Kaymakli – podzemního města, prohlídka skalních komínů Göreme, dále měli žáci možnost nahlédnout do výrobny keramiky, do šperkařské dílny. Na závěr se všichni účastníci osvěžili „minitripem“ k pobřeží Středozemního moře v Mersinu a návštěvou tajuplné jeskyně Hell and Heaven.

Pro všechny to byla příležitost poznat mnoho nového, vznikla nová přátelství, která překonávají hranice a pokračují prostřednictvím komunikace mezi žáky v prostředí e-twinning. Naše děvčata svým zodpovědným přístupem výborně zapadla mezi své nové kamarády a měla možnost si skvěle procvičit své komunikační dovednosti. Velké poděkování patří partnerské turecké škole za vynikající organizaci všech aktivit, hostitelským rodinám za perfektní zázemí, které poskytly našim děvčatům.

Po návratu z Turecka jsme připravili instalaci naší bylinkové zahrádky, kterou jsme tvořili a vysazovali společně s rodiči žákyň ve tvořivé dílně během Dne otevřených dveří. Na výrobu květináčů jsme použili PET lahve. Výstavka se jmenovala „Spring is coming“.

         Lenka Třísková, Iva Malá