Ve dnech 7. – 13. 4. 2019 se uskutečnilo další mezinárodní setkání žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+ All in one hand. V tureckém městě Adana se sešli zástupci několika zemí: Rumunska, České republiky, Turecka, Itálie, Řecka a Polska, aby společně pracovali na projektových úkolech.

Společným tématem tureckého setkání byla inkluze prostřednictvím výtvarného umění. Žáci z partnerských zemí měli možnost nahlédnout do výuky v tureckých školách, pracovali společně ve výtvarných workshopech, kde si vyzkoušeli různé výtvarné techniky, např. malovali se zavázanýma očima, pracovali v keramické dílně, vyjádřili své pocity tiskem fantazijní olejomalby. Ve školní zahradě si všechny týmy zasadily „svůj“ strom přátelství. Naši školu reprezentovala děvčata z 8. A. Dívky velmi zdařile prezentovaly české výtvarné umění, seznámily ostatní účastníky s historií výtvarného umění, vyzdvihly krásu významných památek ČR, zmínily naše významné umělce a podaly náhled na současnou výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v naší škole, a to vše v anglickém jazyce. Turecký tým si připravil ukázky uměleckých děl umělců s vážným tělesným postižením (nevidomí, kvadruplegici, autisté). Prostřednictvím své tvorby se tito lidé vyrovnávají se svým těžkým osudem a předávají radost ostatním.

V přátelské atmosféře se nesly i ostatní projektové aktivity; výlet do skalního města Cappadocia, návštěva Kaymakli – podzemního města, prohlídka skalních komínů Göreme, dále měli žáci možnost nahlédnout do výrobny keramiky, do šperkařské dílny. Na závěr se všichni účastníci osvěžili „minitripem“ k pobřeží Středozemního moře v Mersinu a návštěvou tajuplné jeskyně Hell and Heaven.

Pro všechny to byla příležitost poznat mnoho nového, vznikla nová přátelství, která překonávají hranice a pokračují prostřednictvím komunikace mezi žáky v prostředí e-twinning. Naše děvčata svým zodpovědným přístupem výborně zapadla mezi své nové kamarády a měla možnost si skvěle procvičit své komunikační dovednosti. Velké poděkování patří partnerské turecké škole za vynikající organizaci všech aktivit, hostitelským rodinám za perfektní zázemí, které poskytly našim děvčatům.

Po návratu z Turecka jsme připravili instalaci naší bylinkové zahrádky, kterou jsme tvořili a vysazovali společně s rodiči žákyň ve tvořivé dílně během Dne otevřených dveří. Na výrobu květináčů jsme použili PET lahve. Výstavka se jmenovala „Spring is coming“.

         Lenka Třísková, Iva Malá

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020