Ve dnech 1. – 9. 6. 2019 se uskutečnilo další mezinárodní setkání učitelů a žáků v rámci projektu Erasmus+  Cyberbullying is out, friendship is in! Kyberšikana je out, přátelství je in! v malebném portugalském městečku Lousado. Hostitelskou školou byla střední škola Forave. Poblíž turisticky známého centra Porto, jehož historická část je na seznamu památek Unesco, se sešli zástupci Portugalska, ČR, Turecka (dvojí zastoupení) a Rumunska.

Cílem projektové návštěvy bylo šířit povědomí o problému kyberšikana, čelit jejímu nebezpečí a předcházet možným následkům. Účastníci měli možnost se seznámit navzájem prostřednictvím prezentací o své zemi, městě a škole vedených žáky v anglickém jazyce. Hlavní téma kyberšikana bylo ústředním motivem pro práci ve společných workshopech: No it! No Cyberbullying! a ve výtvarném workshopu Reflect me in colours, jehož výsledkem bylo uspořádání výstavky výtvarných děl.

Velký ohlas u všech účastníků vzbudil další bod programu – ukázky národních tanců v národních krojích. Všichni se s radostí zapojili do tanečních aktivit a ve víru tance strávili další příjemné společné chvíle. Naši školu skvěle reprezentovaly dívky z 8. C.

Součástí programu bylo také poznávání místních turistických cílů; žáci se seznámili s místem konání projektu ve hře Treasure Hunt in Lousado, navštívili společně se svými hostitelskými rodinami Porto, dále byli pozváni do partnerského města Famalicao, vyjeli lanovkou k monumentálnímu kostelu v městečku Braga a prošli se středověkými prostorami hradu v Guimaraes. Velký dík patří hostitelským rodinám, ve kterých se naše dívky cítily téměř jako doma.

Setkání bylo velkým přínosem jednak pro aktuálnost tématu kyberšikana, sdílení myšlenkových postojů a vyjádření účastníků různých zemí, prevenci, dálepro možnost zdokonalení se v osobních jazykových dovednostech, navázání přátelství a pro poznání místních zvyklostí, jídla, turistických cílů …

Velmi si vážíme přátelské atmosféry hostitelské organizace a těšíme se na další setkání, tentokráte u nás v listopadu 2019.

             Vladimíra Švecová, Lenka Třísková

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Divadelní představení Škola hrou na druhou
1. a 2. ročník
13. 11. 2019

 

Ptačí svět
3. B
13. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Florbalový turnaj
vybraní žáci
14. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Slabikářová slavnost
1. ABC
15. 11. 2019

 

Týden globálního vzdělávání
Vlastivědné muzeum, 8. C
19. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Kyberšikana je OUT, přátelství je IN
18.- 22. 11.2019

 

Dějepisná olympiáda
Školní kolo, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku
20. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019

 

Vánoční focení žáků
přihlášení žáci 1. st.
27. 11. 2019

 

Scholaris
Výstava oborů vzdělání SŠ a VOŠ, 8. ABC
27. 11. 2019

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
27. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Inkluze
2. – 6. 12. 2019

 

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019