Ve dnech 23. 9. – 27. 9. naše škola přivítala v rámci Mezinárodního projektu Erasmus plus – druhá světová válka partnery z Polska, Německa, Řecka a Francie. Společně jsme si připomněli důležité mezníky druhé světové války, vydali se na pietní místa naší země a vzdali hold památce českých vlastenců.

Celý program odstartoval uvítacím ceremoniálem v pondělí 23. 9. v sále nedaleké ZUŠ Žerotín. Po proslovu paní ředitelky následovala hudební i taneční vystoupení českých žáků, prohlídka budovy ZŠ i uvítání zahraničních hostů na olomoucké radnici. Aby byla prohlídka Olomoucí zejména pro mládež zajímavější, využili jsme služeb turistického vláčku, jenž nás zavezl až na baziliku Panny Marie na Svatém Kopečku. V atmosféře poutního místa si učitelé i žáci mohli prohlédnout Olomouc z jiného úhlu, zapojit se do her s cílem seznámit se a utužit kolektiv či ochutnat tradiční české pochutiny. Právě o pohádkové občerstvení a komfort hostů se postaraly rodiny žáků ZŠ Zeyerova, za což jim patří velké díky. Zde tak mohli žáci vstřebávat první zážitky z krásného historického města a načerpat síly na další výlety do významných památníků např. Lidice, které byly za nacistického režimu vypáleny a srovnány se zemí nebo Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Návštěvníkům byla přestavena i historická místa hlavního města Prahy. Jmenujme kryptu pravoslavného katedrálního kostela svatého Cyrila a Metoděje, místa posledního hrdinného boje českých parašutistů. Všechna památná místa byla doprovázena expozicemi s obrázkovou prezentací, dobovými fotografiemi a popisky v anglickém jazyce, který je přirozeně i oficiálním jazykem projektů tohoto typu.

Jelikož výuka cizích jazyků je na naší škole nedílnou součástí vzdělání, byl ve čtvrtek 26. 9. program Erasmu spojen s projektovým Dnem evropských jazyků. Účastníci projektu se tak mohli zapojit do různých činností, jakými byly např. výroba letadélek či tvorba básnických textů s hesly vážícími se k tématu projektu. Odpoledne se neslo spíše v hráčském duchu. Připravena byla pro zahraniční partnery bojová hra Pevnost Boyard, opékání špekáčků, diskotéka.

V přátelské atmosféře tak skončila naše v pořadí druhá návštěva partnerů z Erasmus projektů. Tento projekt, respektive myšlenka projektu, měl za cíl seznámit a přestavit zahraničí naše vnímání dějin a vlastenectví v letech 1939 – 1945. Věříme také, že společné chvíle strávené v průběhu tohoto týdne podpořily přátelské pouto mezi žáky i kolegy, které rádi opět v Olomouci uvítáme.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Divadelní představení Škola hrou na druhou
1. a 2. ročník
13. 11. 2019

 

Ptačí svět
3. B
13. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Florbalový turnaj
vybraní žáci
14. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Slabikářová slavnost
1. ABC
15. 11. 2019

 

Týden globálního vzdělávání
Vlastivědné muzeum, 8. C
19. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Kyberšikana je OUT, přátelství je IN
18.- 22. 11.2019

 

Dějepisná olympiáda
Školní kolo, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku
20. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019

 

Vánoční focení žáků
přihlášení žáci 1. st.
27. 11. 2019

 

Scholaris
Výstava oborů vzdělání SŠ a VOŠ, 8. ABC
27. 11. 2019

 

Schůze delegátů SRPŠ

Učebna cizích jazyků (přízemí), 16:30
27.11.2019

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
27. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Inkluze
2. – 6. 12. 2019

 

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019