Ve dnech 23. 9. – 27. 9. naše škola přivítala v rámci Mezinárodního projektu Erasmus plus – druhá světová válka partnery z Polska, Německa, Řecka a Francie. Společně jsme si připomněli důležité mezníky druhé světové války, vydali se na pietní místa naší země a vzdali hold památce českých vlastenců.

Celý program odstartoval uvítacím ceremoniálem v pondělí 23. 9. v sále nedaleké ZUŠ Žerotín. Po proslovu paní ředitelky následovala hudební i taneční vystoupení českých žáků, prohlídka budovy ZŠ i uvítání zahraničních hostů na olomoucké radnici. Aby byla prohlídka Olomoucí zejména pro mládež zajímavější, využili jsme služeb turistického vláčku, jenž nás zavezl až na baziliku Panny Marie na Svatém Kopečku. V atmosféře poutního místa si učitelé i žáci mohli prohlédnout Olomouc z jiného úhlu, zapojit se do her s cílem seznámit se a utužit kolektiv či ochutnat tradiční české pochutiny. Právě o pohádkové občerstvení a komfort hostů se postaraly rodiny žáků ZŠ Zeyerova, za což jim patří velké díky. Zde tak mohli žáci vstřebávat první zážitky z krásného historického města a načerpat síly na další výlety do významných památníků např. Lidice, které byly za nacistického režimu vypáleny a srovnány se zemí nebo Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Návštěvníkům byla přestavena i historická místa hlavního města Prahy. Jmenujme kryptu pravoslavného katedrálního kostela svatého Cyrila a Metoděje, místa posledního hrdinného boje českých parašutistů. Všechna památná místa byla doprovázena expozicemi s obrázkovou prezentací, dobovými fotografiemi a popisky v anglickém jazyce, který je přirozeně i oficiálním jazykem projektů tohoto typu.

Jelikož výuka cizích jazyků je na naší škole nedílnou součástí vzdělání, byl ve čtvrtek 26. 9. program Erasmu spojen s projektovým Dnem evropských jazyků. Účastníci projektu se tak mohli zapojit do různých činností, jakými byly např. výroba letadélek či tvorba básnických textů s hesly vážícími se k tématu projektu. Odpoledne se neslo spíše v hráčském duchu. Připravena byla pro zahraniční partnery bojová hra Pevnost Boyard, opékání špekáčků, diskotéka.

V přátelské atmosféře tak skončila naše v pořadí druhá návštěva partnerů z Erasmus projektů. Tento projekt, respektive myšlenka projektu, měl za cíl seznámit a přestavit zahraničí naše vnímání dějin a vlastenectví v letech 1939 – 1945. Věříme také, že společné chvíle strávené v průběhu tohoto týdne podpořily přátelské pouto mezi žáky i kolegy, které rádi opět v Olomouci uvítáme.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020