Ve dnech 21. – 26. 10. 2019 se uskutečnilo další mezinárodní setkání žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+ All in one hand v řeckém hlavním městě Athénách. Společně se opět sešli zástupci Rumunska, České republiky, Turecka, Itálie, Řecka a Polska.

Tentokrát společným tématem setkání byla inkluze prostřednictvím dramatu.

Žáci z partnerských zemí měli možnost společně pracovat na dramatických workshopech, kde měli možnost prostřednictvím divadla si vyzkoušet hraní různých rolí. Také si vyzkoušeli vžít se do role člověka s nějakým zdravotním handicapem. Nakonec se žáci navzájem seznámili s dramatem v jejich zemích a jeho hlavními představiteli.
Naši školu reprezentovaly čtyři dívky z 8.B a během zdařilé prezentace informovali ostatní o pojetí dramatu na naší škole v našem městě a uvedly i pár představitelů dramatu z české historie. Nakonec nacvičily pro ostatní krátkou dramatickou scénku. Vše samozřejmě v angličtině.

Další dva dny pobytu byly věnovány výletu na Peloponéský poloostrov, kde jsme navštívili zbytky Asklépiova chrámu a divadlo v Epidauru. V amfiteátru jsme si vlastními dramatickými scénkami vyzkoušeli jeho úžasnou akustiku. Druhý den jsme navštívily Mykény a malé přístavní městečko Nafplio.

Předposlední den byl věnován prohlídce athénské Akropole a jeho muzea.
Večer jsme se všichni i s rodiči hostitelských rodin sešli na tradiční řecké večeři, kde nechyběla ukázka tradičních řeckých tanců.

Pro nás všechny to byla příležitost poznat mnoho nového, vznikla nová přátelství a naše děvčata měla možnost si skvěle procvičit své komunikační schopnosti.

Velké poděkování patří partnerské řecké škole za vynikající organizaci a hostitelským rodinám za velice vřelé přijetí a výborné zázemí, které poskytly našim děvčatům.
Naše škola bude partnerské země hostit na jaře příštího roku. Už se velice těšíme.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Exkurze k volbě povolání
zájemnci z 9. ABC
9. 12. 2019

 

Turnaj v miniházené
Školní liga, vybraní žáci 2.AB
10. 12. 2019

 

Adventní program na faře a v kosele sv. Mořice
2. AB
11. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Workshop na SŠ řezbářské v Tovačově
Zájemci 8. ABC
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
9. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
16. 1. 2019