Ve dnech 21. – 26. 10. 2019 se uskutečnilo další mezinárodní setkání žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+ All in one hand v řeckém hlavním městě Athénách. Společně se opět sešli zástupci Rumunska, České republiky, Turecka, Itálie, Řecka a Polska.

Tentokrát společným tématem setkání byla inkluze prostřednictvím dramatu.

Žáci z partnerských zemí měli možnost společně pracovat na dramatických workshopech, kde měli možnost prostřednictvím divadla si vyzkoušet hraní různých rolí. Také si vyzkoušeli vžít se do role člověka s nějakým zdravotním handicapem. Nakonec se žáci navzájem seznámili s dramatem v jejich zemích a jeho hlavními představiteli.
Naši školu reprezentovaly čtyři dívky z 8.B a během zdařilé prezentace informovali ostatní o pojetí dramatu na naší škole v našem městě a uvedly i pár představitelů dramatu z české historie. Nakonec nacvičily pro ostatní krátkou dramatickou scénku. Vše samozřejmě v angličtině.

Další dva dny pobytu byly věnovány výletu na Peloponéský poloostrov, kde jsme navštívili zbytky Asklépiova chrámu a divadlo v Epidauru. V amfiteátru jsme si vlastními dramatickými scénkami vyzkoušeli jeho úžasnou akustiku. Druhý den jsme navštívily Mykény a malé přístavní městečko Nafplio.

Předposlední den byl věnován prohlídce athénské Akropole a jeho muzea.
Večer jsme se všichni i s rodiči hostitelských rodin sešli na tradiční řecké večeři, kde nechyběla ukázka tradičních řeckých tanců.

Pro nás všechny to byla příležitost poznat mnoho nového, vznikla nová přátelství a naše děvčata měla možnost si skvěle procvičit své komunikační schopnosti.

Velké poděkování patří partnerské řecké škole za vynikající organizaci a hostitelským rodinám za velice vřelé přijetí a výborné zázemí, které poskytly našim děvčatům.
Naše škola bude partnerské země hostit na jaře příštího roku. Už se velice těšíme.

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020