Již tradičně si i letos žáci 1. stupně připomněli oslavy Dne Země, který se každoročně koná dne 22. dubna.

Většina tříd se po dlouhé zimě vydala užít si Den Země za prvních slunečních paprsků na čerstvý vzduch. Žáci prvního a druhého ročníku se s třídou 3. B zúčastnili každoročního ekologického programu pro nejmenší v Domě dětí a mládeže, letos tematicky situovaného do lesního prostředí s názvem „Planeta zvířat“. Formou hravých a soutěživých zastavení plnily děti na připravených stanovištích úkoly motivované příběhy a pohádkami z celého světa. Dozvěděly se mnoho zajímavých poznatků z živočišné říše a setkaly se s krásnými místy naší modré planety Země.

Žáci 4. ročníku spolu s třídami 3. A a 3. C využili prostor školy k plnění ekologicky zaměřených úkolů a během prvních dvou vyučovacích hodin se zaměřili na téma „Živly“. Projekt, který si žáci připravili již v hodinách informatiky, probíhal v blocích, ve kterých se žáci při skupinové práci zaměřili na přírodní živly, nebezpečí a katastrofy s živly spojené a na živly ohrožená zvířata. Výstupem byly zpracované papírové projekty, které byly žáky a učiteli společně vyhodnoceny. Poté se třídy vydaly do terénu plnit strategické hry s tématem „Třídíme odpad – netvoříme skládku“. Netradiční den žáci zakončili zmrzlinou.

Páté třídy využily nabídky ekologicky zaměřených výukových programů v Pevnosti poznání. S instruktory zažily dobrodružnou výpravu s názvem „Záhada olomoucké pevnosti“, napínavý program „Tajemství šifer“ a objevnou cestu pod vodní hladinu s programem „Vodstvo světa a ČR“. Při této příležitosti si žáci s velkým nadšením také prohlédli místní zajímavé expozice, ve kterých měli možnost vyzkoušet si nejrůznější dřevěné hlavolamy, 3D piškvorky, šifry, prozkoumat lidský mozek a oko nebo si na vlastní kůži vyzkoušet, jak v praxi fungují nejrůznější fyzikální či chemické zákony.

Spoustu třídních kolektivů během dne zlákala i jarní vycházka do olomouckých parků či Rozária, kde pro ně vyučující připravili úkoly a pracovní listy, zaměřené na pozorování jarní flóry a fauny. Ostatní se v přírodě bavili například hrami s ekologickou tematikou či tříděním ekologického odpadu.

Den Země 1. stupně se vydařil a byl pro naše malé žáčky dalším netradičně stráveným dnem ve škole i mimo ni. Obohatil děti díky připraveným programům učitelů i organizací jistě o spoustu nových informací, zajímavých vjemů i praktických dovedností. Již teď se všichni těšíme, jaká nová poznání a dobrodružství nám přinese Den Země 2019.

Zpracovala Petra Příhodová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Beseda KHS – Škodlivost kouření 
8.B
St 01.12.2021

 

Konzultace s vyučujícími
ve škole, 14:00 – 16:00
1.12. 2021

 

Beseda KHS – Škodlivost kouření
8.C
Čt 02.12.2021