Žáci 1. stupně měli první březnové pondělí projektový Den s knihou. Celý den jsme se napříč třídami věnovali aktivitám, které souvisí s prohloubením čtenářské gramotnosti žáků a hlavně zvyšují zájem o čtení knih.

Obrovským přínosem bylo pro žáky také zapojení dvou spisovatelek dětských knih – Zuzany Pospíšilové a Terezy Pařízkové. Tyto známé osobnosti literatury pro děti žáky zaujaly a dokonale získaly pro čtení knih. Na všech zadaných úkolech pracovali žáci s chutí a aktivně, a vznikaly tak krásné výsledky jejich společné práce.

Prvňáčci byli pasováni na opravdové čtenáře, druháci si připomněli největší dětské hvězdy mezi knihami, třeťáci vytvořili vlastní knihu se vším všudy, čtvrťáci se vrátili v čase k příběhům, které jsme četli, my dospělí, jako děti, a nemohli uvěřit, že i stará kniha je může tak zaujmout. Páté třídy objevily kouzlo ilustrace a zjistily, že některé jsou stejně slavné doma i ve světě.

Celý den se nám všem líbil a hodně povedl. Zpětnou vazbou bylo pro nás okamžité zvýšení zájmu o školní knihovnu. Na projektový Den s knihou navazuje dubnová návštěva prvních ročníků Knihovny města Olomouce s exkurzí a orientací v knihovně i s možností zapůjčení knih.

                                                                                Lucie Kráčmarová

Den s knihou prvních ročníků

První březnové pondělí se na ZŠ Zeyerova neslo v duchu projektového dne 1. stupně. Již druhý rok se všichni malí žáčci zapojili do projektu Den s knihou.

Prvňáčci se na tento den velmi těšili, neboť v jeho finále se jim mělo dostat pocty „být pasován na čtenáře“. Do té doby pro ně ale bylo připraveno plno zajímavého objevování, poutavého vyprávění i aktivní zábavy a legrace.

První hodinu byla připravena beseda se Zuzanou Pospíšilovou, spisovatelkou dětských knih. Děti prožily hodinu plnou poutavého vyprávění o knížkách, jejich hrdinech i příbězích. Autorka je svými knižními ukázkami a vyprávěním plně strhla a vtáhla do děje svých pohádek. Nechyběly ani hádanky, hry a trocha knižní teorie. Druhou hodinu navštívili prvňáčci poprvé naši školní knihovnu, kde se seznámili s Řádem knihovny a jejím chodem. V návaznosti na besedu se třetí hodina nesla v duchu výstavy knih Zuzany Pospíšilové, práce s knihami a pracovním listem. Poslední hodinu se děti seznámily s „Knižním desaterem“, společně všichni složili čtenářský slib a byli slavnostně třídními učitelkami pasováni na čtenáře. Důkazem toho byla čtenářská medaile, kterou si každý pyšně odnášel připnutou na hrudi, a čtenářská záložka na památku tohoto výjimečného dne.

Na projektový Den s knihou navazuje dubnová návštěva prvních ročníků Knihovny města Olomouce s exkurzí a orientací v knihovně i s možností zapůjčení knih.

Petra Příhodová

P

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

_________

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019