Žáci 1. stupně měli první březnové pondělí projektový Den s knihou. Celý den jsme se napříč třídami věnovali aktivitám, které souvisí s prohloubením čtenářské gramotnosti žáků a hlavně zvyšují zájem o čtení knih.

Obrovským přínosem bylo pro žáky také zapojení dvou spisovatelek dětských knih – Zuzany Pospíšilové a Terezy Pařízkové. Tyto známé osobnosti literatury pro děti žáky zaujaly a dokonale získaly pro čtení knih. Na všech zadaných úkolech pracovali žáci s chutí a aktivně, a vznikaly tak krásné výsledky jejich společné práce.

Prvňáčci byli pasováni na opravdové čtenáře, druháci si připomněli největší dětské hvězdy mezi knihami, třeťáci vytvořili vlastní knihu se vším všudy, čtvrťáci se vrátili v čase k příběhům, které jsme četli, my dospělí, jako děti, a nemohli uvěřit, že i stará kniha je může tak zaujmout. Páté třídy objevily kouzlo ilustrace a zjistily, že některé jsou stejně slavné doma i ve světě.

Celý den se nám všem líbil a hodně povedl. Zpětnou vazbou bylo pro nás okamžité zvýšení zájmu o školní knihovnu. Na projektový Den s knihou navazuje dubnová návštěva prvních ročníků Knihovny města Olomouce s exkurzí a orientací v knihovně i s možností zapůjčení knih.

                                                                                Lucie Kráčmarová

Den s knihou prvních ročníků

První březnové pondělí se na ZŠ Zeyerova neslo v duchu projektového dne 1. stupně. Již druhý rok se všichni malí žáčci zapojili do projektu Den s knihou.

Prvňáčci se na tento den velmi těšili, neboť v jeho finále se jim mělo dostat pocty „být pasován na čtenáře“. Do té doby pro ně ale bylo připraveno plno zajímavého objevování, poutavého vyprávění i aktivní zábavy a legrace.

První hodinu byla připravena beseda se Zuzanou Pospíšilovou, spisovatelkou dětských knih. Děti prožily hodinu plnou poutavého vyprávění o knížkách, jejich hrdinech i příbězích. Autorka je svými knižními ukázkami a vyprávěním plně strhla a vtáhla do děje svých pohádek. Nechyběly ani hádanky, hry a trocha knižní teorie. Druhou hodinu navštívili prvňáčci poprvé naši školní knihovnu, kde se seznámili s Řádem knihovny a jejím chodem. V návaznosti na besedu se třetí hodina nesla v duchu výstavy knih Zuzany Pospíšilové, práce s knihami a pracovním listem. Poslední hodinu se děti seznámily s „Knižním desaterem“, společně všichni složili čtenářský slib a byli slavnostně třídními učitelkami pasováni na čtenáře. Důkazem toho byla čtenářská medaile, kterou si každý pyšně odnášel připnutou na hrudi, a čtenářská záložka na památku tohoto výjimečného dne.

Na projektový Den s knihou navazuje dubnová návštěva prvních ročníků Knihovny města Olomouce s exkurzí a orientací v knihovně i s možností zapůjčení knih.

Petra Příhodová

P

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Jarní prázdniny
11. – 17. 3. 2019

 

“Jak na seminární práci”
Tematická beseda, 9. B
19. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 3. 2019

 

“Čas proměn”
dívky 7. ročníků
21. 3. 2019

 

“Jsme parta”
Preventivní program, 2. AB
25. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. A
25. 3. 2019

 

Bücherwurm (knihomol)
Soutěž v předčítání německého textu,
vybraní žáci
26. 3. 2019

 

Den otevřených dveří
26. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
27. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. BC
28. 3. 2019

 

„Jak na seminární práci“
Tematická beseda, 9. C
28. 3. 2019

 

“Doma a jinde (emigrace před 2. sv. válkou)”
Zážitkový workshop, 9. B
29. 3. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. AB
1. 4. 2019

 

Zápis do 1. ročníků ZVZ

14:00 – 18:00
1. 4. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. C
2. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. A
2. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
4. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.A
8. 4. 2019

 

Výměnný pobyt, Turecko
Erasmus+, vybraní žáci
8. 4. – 13. 4. 2019

 

První knihovnická lekce
Velikonoční zvyky a tradice
Knihovna Jungmannova, 1. B
9. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.B
9. 4. 2019

 

První knihovnická lekce
Velikonoční zvyky a tradice
Knihovna Jungmannova, 1. A
10. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.A
10. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
11. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.B
11. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.C
12. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. B
15. 4. 2019

 

Vitamínový den
2. – 5. ročníky
16. 4. 2019

 

Souboj čtenářů
Online kolo, žáci 6. A
16. 4. 2019

 

Velikonoční prázdniny
18. 4. – 19. 4. 2019

 

Velikonoční pondělí – státní svátek
22. 4. 2019

 

Třídní schůzky

17:00 – 18:30
24. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
25. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
29. 4. 2019

 

Svátek práce – státní svátek
1. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
2. 5. 2019

 

Den vítězství – státní svátek
8. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
9. 5. 2019