Žáci 1. stupně měli první březnové pondělí projektový Den s knihou. Celý den jsme se napříč třídami věnovali aktivitám, které souvisí s prohloubením čtenářské gramotnosti žáků a hlavně zvyšují zájem o čtení knih.

Obrovským přínosem bylo pro žáky také zapojení dvou spisovatelek dětských knih – Zuzany Pospíšilové a Terezy Pařízkové. Tyto známé osobnosti literatury pro děti žáky zaujaly a dokonale získaly pro čtení knih. Na všech zadaných úkolech pracovali žáci s chutí a aktivně, a vznikaly tak krásné výsledky jejich společné práce.

Prvňáčci byli pasováni na opravdové čtenáře, druháci si připomněli největší dětské hvězdy mezi knihami, třeťáci vytvořili vlastní knihu se vším všudy, čtvrťáci se vrátili v čase k příběhům, které jsme četli, my dospělí, jako děti, a nemohli uvěřit, že i stará kniha je může tak zaujmout. Páté třídy objevily kouzlo ilustrace a zjistily, že některé jsou stejně slavné doma i ve světě.

Celý den se nám všem líbil a hodně povedl. Zpětnou vazbou bylo pro nás okamžité zvýšení zájmu o školní knihovnu. Na projektový Den s knihou navazuje dubnová návštěva prvních ročníků Knihovny města Olomouce s exkurzí a orientací v knihovně i s možností zapůjčení knih.

                                                                                Lucie Kráčmarová

Den s knihou prvních ročníků

První březnové pondělí se na ZŠ Zeyerova neslo v duchu projektového dne 1. stupně. Již druhý rok se všichni malí žáčci zapojili do projektu Den s knihou.

Prvňáčci se na tento den velmi těšili, neboť v jeho finále se jim mělo dostat pocty „být pasován na čtenáře“. Do té doby pro ně ale bylo připraveno plno zajímavého objevování, poutavého vyprávění i aktivní zábavy a legrace.

První hodinu byla připravena beseda se Zuzanou Pospíšilovou, spisovatelkou dětských knih. Děti prožily hodinu plnou poutavého vyprávění o knížkách, jejich hrdinech i příbězích. Autorka je svými knižními ukázkami a vyprávěním plně strhla a vtáhla do děje svých pohádek. Nechyběly ani hádanky, hry a trocha knižní teorie. Druhou hodinu navštívili prvňáčci poprvé naši školní knihovnu, kde se seznámili s Řádem knihovny a jejím chodem. V návaznosti na besedu se třetí hodina nesla v duchu výstavy knih Zuzany Pospíšilové, práce s knihami a pracovním listem. Poslední hodinu se děti seznámily s „Knižním desaterem“, společně všichni složili čtenářský slib a byli slavnostně třídními učitelkami pasováni na čtenáře. Důkazem toho byla čtenářská medaile, kterou si každý pyšně odnášel připnutou na hrudi, a čtenářská záložka na památku tohoto výjimečného dne.

Na projektový Den s knihou navazuje dubnová návštěva prvních ročníků Knihovny města Olomouce s exkurzí a orientací v knihovně i s možností zapůjčení knih.

Petra Příhodová

P

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Výměnný pobyt, Francie
Erasmus+, vybraní žáci
20. 5. – 28. 5. 2019

 

Jumping drums
4. ročníky
20. 5. 2019

 

Právní vědomí
Beseda, 8. A
21. 5. 2019

 

Testování SCIO
8. ABC
21. 5. 2019

 

Školní výlet
Baldovec, 9. B
21. – 22. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
23. 5. 2019

 

Tajemství stromů
Exkurze, 3. B
24. 5. 2019

 

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. 5. 2019

 

Škola v přírodě
4. ABC
27. 5. – 31. 5. 2019

 

Pythagoriáda
okresní kolo, vybraní žáci
28. 5. 2019

 

Školní výlet
Kunín, 2. AB
29. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
30. 5. 2019

 

Školní výlet
Brno, 7. B
30. 5. 2019

 

Zlatá farma
Exkurze, 2. ročníky
31. 5. 2019

 

Školní výlet
Kroměříž, 3. ABC
3. 6. 2019

 

Beseda s Policií ČR
5. ABC
3. 6. 2019

 

Beseda s Policií ČR
1. AB, 2. B, 3.AB
4. 6. 2019

 

„Rozhledna – svět očima z výšky“
TechnoChallenge, vybraní žáci
5. 6. 2019

 

Výlet + exkurze
Praha, 9. A
4. – 6. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
6. 6. 2019

 

Školní výlet
Hornolidečsko, 7. C
6. 6. 2019

 

Veletrh vědy a výzkumu
8. A
7. 6. 2019

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
informace do 1. tříd
16:00 v TV školy
10. 6. 2019

 

O pohár starosty
Atletické závody, vybraní žáci
11. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
13. 6. 2019

 

Obhajoby závěrečných prací
9. ročníky
14. 6. 2019

 

Beseda s Policií ČR
2. A, 3. C, 5. ABC
17. 6. 2019

 

Exkurze
Nošovice, Marlenka; 7. ročník
18. 6. 2019

 

„Děti, mládež a rizika sociální sítě“
+
„Trestní odpovědnost dětí a mladistvých“
vzdělávání pro rodiče,
učebna 6. B, 16:30 – 18:00
19. 6. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 6. 2019

 

Exkurze
SŠ Řezbářská Tovačov; výběr žáků 7. AB
20. 6. 2019

 

Bowling
4. ročníky
25. 6. 2019

 

Olympijský den
2. stupeň, 8:00 – 11:40
25. 6. 2019

 

Olympijský den
1. stupeň, 8:00 – 11:40
26. 6. 2019

 

Slavnostní ukončení školního roku
+ předávání vysvědčení
28. 6. 2019

 

Hlavní prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019

 

Začátek školního roku 2019/2020
2. 9. 2019