V současnosti, kdy děti musely trávit vlivem distančního vzdělávání více času u počítače a na internetu, proběhlo ve dnech od 28. 4. do 7. 5. 2021 na naší škole krátké online šetření mezi žáky 8. ročníků. Ankety, jež cílily svými otázkami z oblasti zkušeností s kyberšikanou, postupem řešení a prevence nejen na žáky, ale také na rodiče, byly připraveny v rámci Erasmus projektu s názvem Kyberšikana je out, přátelství je in! Touto činností tak aktivní členové dále plnili hlavní cíl projektu, kterým je šířit mezi žáky základních škol povědomí o tzv. kyberšikaně, jejímu nebezpečí a možných následcích. Do diskuze se snažili zapojit i širší veřejnost.

Otázky, které byly dětem i jejich rodičům předloženy, pramenily z již zmíněné online konference ze dne 17. 3., k níž se někteří připojili a v rámci anonymního chatu kladli své dotazy zkušeným odborníkům z oblasti psychologie, adiktologie, kybernetické společnosti. Přes 32 % dětí uvedlo, že se v komunikaci na sociálních sítích cítí svobodněji než v běžné komunikaci. Mezi nejčastěji označené sociální sítě a aplikace, které děti vlastní, se na prvních příčkách umístily Instagram, YouTube a TikTok, které jsou pro své uživatele lákavé zejména nepřeberným množstvím videí různého zaměření. Problémy s kyberšikanou již zažilo na vlastní kůži 25 % z nich. Asi 39 % z dotazovaných se domnívá, že důvodem, proč se děti se svými problémy nechtějí svěřit, může být skutečnost, že jejich chybné jednání na sociálních sítích bude rodiči potrestáno. Právě obavy z trestu, stud a pocit, že jsem poklesl v očích nejbližších, bývají nejčastější příčinou, proč dítě své trápení nechce přiznat. Pokud se ale svěří, spřízněnou duší, kterou by naši žáci požádali o radu, jsou jednoznačně právě rodiče, nejlepší kamarádi, dále také učitelé, případně by pomoc hledali u odborníků Linky bezpečí, E-Bezpečí. Přes padesát procent žáků je spíše spokojeno s preventivními programy našich preventistů. Při řešení kyberšikany by na případné útoky zpočátku nereagovali, pořizovali by si záznamy z chatu a vyhledali by odbornou pomoc. Šetření však odhalilo, že pouze 29 % z dotazovaných vědělo, co si mají představit pod pojmem digitální stopa.

Projekt Internetem bezpečně definuje digitální stopy jako různorodé záznamy o činnosti uživatele ve virtuální prostředí. Tato data bývají na internetu cenná a snadno zneužitelná, a proto je třeba se o to, co vypovídá o naší internetové aktivitě, bedlivě zajímat. Nejen z tohoto důvodu byli požádáni o šetření taktéž rodiče dotazovaných žáků. Převážná většina rodičů (87 %) si nebezpečí na internetu v současné době připomněla zejména díky celovečernímu dokumentárnímu filmu V síti. Největší obavy vnímají ze sociálních sítích Instagram, Facebook a TikTok, kde děti tráví většinu volného času. Pouze 9 % zúčastněných využilo konzultaci na toto téma s odborníkem. Všichni z dotazovaných uvádějí, že se o to, co právě jejich dítě sleduje, zajímají a 57 % rodičů si s dětmi pravidelně povídá o nástrahách kyberšikany a jejím řešení, ke kterému by většinou využili pomoc Policie ČR, Linku bezpečí či E–Bezpečí, Dítě v nouzi. I přes skutečnost, že se nyní děti vzdělávají většinu školního roku distančně, si 43 % rodičů spíše nemyslí, že by se tím mohlo zvyšovat riziko kyberšikany. Své odpovědi uzavírají poslední otázkou, která zní: „Jakou z rad byste svým dětem předali a předcházeli tím tak rizikům kyberšikany?“ V tomto případě byla rodičům nejsympatičtější rada, aby se děti nebály o svých problémech na internetu otevřeně mluvit, neboť vždy existuje osoba, která jim s řešením kyberšikany pomůže a podpoří je.

Tým Erasmus+ Kyberšikana je out, přátelství je in! společně s rodiči dále zdůrazňuje dětem potřebu mít stále na paměti, že se tento problém může týkat každého z nás, a proto je velice důležité vytvářet si láskyplné virtuální prostředí, dávat si pozor na naše internetové aktivity, co a kam sdílíme, posíláme (viz digitální stopa). Jedině za těchto podmínek nám bude internetové prostředí správně fungovat a v komunikaci se budeme cítit dobře.

Všem zúčastněným rodičům i žákům děkujeme za čas i chuť zvyšovat informovanost o kyberšikaně, budeme se těšit na spolupráci u dalších projektových aktivit.

                                                                                            

                                                                                                                        Zuzana Hostašová

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
Volba povolání – Prostějov, 9.B
22.09.2021

 

Legiovlak
8. AC
23.09.2021

 

Přespolní běh
vybraní žáci 7. tříd
24.09.2021

 

Legiovlak
9. A
24.09.2021

Evropský den jazyků
27.09.2021

 

Státní svátek
Den české státnosti
28.09.2021

 

Beseda
9. A, KHS Olomouc
29.09.2021

 

Beseda
9. BC, KHS Olomouc
4.10.2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2021

08 – 09.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 8.C
15.10.2021

 

Dílna čtení
Knihovna města Olomouce, 6.A
18.10.2021