Aktuální informace k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021

V souladu s Opatřením k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 / 2021 zveřejněného MŠMT dne 19. 3. 2020 sdělujeme následující:

1. Termín zápisu od 1. – 9. dubna 2020

2. Žádosti posílejte elektronicky, rodiče ani děti nebudou ve škole osobně přítomni!

3. Doručování žádostí:

a) datovou schránkou – ID schránky školy tz6mqgw*

b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí!) na adresu info@zs-zeyerova.cz

c) na vytištěném formuláři poštou (formulář k vytištění viz níže)

d) na vytištěném formuláři možno také vložit do poštovní schránky v zádveří budovy školy v zalepené obálce (formulář k vytištění viz níže nebo k vyzvednutí v papírové podobě v zádveří školy od pátku 27. března od 8 do 12 hodin)

Další informace Vám případně poskytne  zástupkyně ředitelky Mgr. I. Rohánková tel. 703 140 332.

4. Při klasickém zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto doklady nám doložíte dodatečně na informativní schůzce, jejíž termín bude později sdělen.

5. Odklad školní docházky

Pro žádost o odklad školní docházky vyplníte formulář Žádost o odklad PŠD (formulář k vytištění viz níže) a stejnými způsoby doručíte do školy, k žádosti je nutné doložit odborné posouzení odborným lékařem, nebo zpráva klinického psychologa a zpráva z příslušného školského poradenského zařízení. Pokud potřebné doklady nebudou doloženy u podání žádosti, jakmile je budete mít k dispozici, kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. I. Rohánkovou na tel. 703 140 332, nebo e-mailem: rohankova@zs-zeyerova.cz, a domluvíte se na vyřízení odkladu.

6. Oznámení o přijetí

Kritéria pro přijetí zde

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel (bude oznámeno zpět datovou schránkou, e-mailem nebo SMS) přijatých dětí, a to:

na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz nejpozději do 17. dubna 2020 a

na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 14. dubna 2020, v době od 8 do 12:00 hod. u zástupkyně ředitelky Mgr. I. Rohánkové.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude zákonným zástupcům předáno na informativní schůzce, popř. první den školní docházky v září 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

 

V Olomouci, 24. 3. 2020                                                                      Mgr. Vladimíra Švecová, v. r.

                                                                                                                               ředitelka školy

Vyhlášení termínu pro zápis dětí do 1. ročníku

Žádost o přijetí k ZVZ 1.r.

Žádost o přijetí k ZVZ 1.r. – VZOR !

Žádost o odklad PŠD

Žádost o odklad PŠD-přílohy

Spádové obvody škol-vyhláška č.2/2017

Desatero pro rodiče Jak můžete pomoci svým dětem

přihláška do školní družiny prosím tisknout oboustranně

sešity a pomůcky pro 1.r.

informace ke školnímu stravování

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Vitamínový den
1. – 4. ročník
7. 4. 2020

 

Kyberprostor
Beseda s PČR, 7. ročník
7. 4. 2020

 

Exkurze
firma ADM Olomouc, 8.A
7. 4. 2020

 

Lazy goat
anglické divadlo, 4. a 5. ročník
8. 4. 2020

 

Last wish
anglické divadlo, 7. – 9. ročník
8. 4. 2020

 

Souboj čtenářů
6. C
15. 4. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
16. 4. 2020

 

Třídní schůzky

17:00
22. 4. 2020