Ještě před uzavřením škol si žáci 8.C stihli užít projektový den metodou CLIL, což je metoda, která propojuje výuku cizího jazyka s výukou zeměpisu. Na realizaci projektu k nám zavítal známý cestovatel pan Karel Kocůrek, který žákům představil Kanadu a Aljašku, kterou sám několikrát procestoval.

Výuka byla doplněna o spoustu fotografií a videí. Zajímavostí bylo, že po celou dobu projektu bylo co nejvíce mluveno anglicky. Žáci si také sami vyzkoušeli klást různé otázky a praktické informace pro navštívení Kanady. Další den se i ostatní třídy 2. stupně zúčastnily přednášky ve zkrácené formě v hodinách anglického jazyka. Největším přínosem projektu bylo využití a propojení anglického jazyka s cestovatelsky zajímavým státem a pozitivní motivace žáků ke studiu jazyků.

                                                                                                                                                 Mgr. Pavlína Doležalová

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Zatím neplánujeme žádné další akce