V letošním školním roce probíhal na naší škole od dubna do konce června 2022 technický kroužek zaměřený na modelování a 3D tisk. Tento zájmový klub navštěvovalo 7 žáků 2. stupně, kdy mnozí z nich mohou být v budoucnu konstruktéři a projektanti. Kroužek u nich rozvinul technické a konstrukční myšlení a také je inspiroval k výběru střední školy technického zaměření s možností dobrého uplatnění na trhu práce.

Cílem kroužku bylo seznámit žáky s návrhem trojrozměrných objektů (3D modelů), přípravou a optimalizací 3D modelů pro tisk a samotnou realizací tisku 3D modelu na tiskárně Original Prusa i3 MK3S+. Žáci se naučili používat software pro modelování 3D tisku. Před samotným tiskem museli žáci převést vymodelovaný 3D model do formátu vhodného pro tisk a zvolit materiál a vlastnosti tištěného modelu (množství podpěr, šířka jednotlivých vrstev). Při tisku si žáci mohli ověřit, zda při modelování neudělali chybu. Podařilo se nám vytisknout všechny navrhované modely, ale ne vždy zcela odpovídaly návrhu.

Jak se nám práce v kroužku dařila, si můžete prohlédnout na fotografiích. Autorem fotografií jsou žáci navštěvující kroužek Lukáš Filip, Matěj Filip, Lukáš Krones.

Slavomíra Schubertová

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Exkurze
naučná stezka Prabába, Šternberk, 8.B
Čt 23.06.2022

 

Exkurze 
Fort Radíkov, 8.B
Čt 23.06.2022

 

Olympijský den
1. stupeň
Po 27.06.2022

 

Sportovní dopoledne
Lanové centrum, 4.B
Út 28.06.2022

 

Olympijský den
2. stupeň
Út 28.06.2022

 

Závěr školního roku
Čt 30.06.2022

 

Hlavní prázdniny
Pá 01.07.2022 – St 31.08.2022